Menu

Ceny w domach uzależnione są od sezonu, liczby osób i długości pobytu.

Szczegółowy cennik i dostępne terminy w zakładce rezerwacja

W cenie

Wynajem domu  na Mazurach obejmuje korzystanie z balii z jacuzzi,  dostęp do Internetu, pościel, miejsce parkingowe.
Cena uwzględnia również koszty zużycia wody i ogrzewania centralnego, drewna do kominka oraz wywozu nieczystości i ścieków. Na życzenie ręczniki,  sprzątanie, wymiana pościeli za dodatkową opłatą. 

Płatne dodatkowo

  • przyjazd ze zwierzętami – 30 zł/doba od zwierzęcia 
  • rower wodny czteroosobowy – 60zł/dzień ; 250zł/tydzień
  • kajak dwuosobowy – 50zł/dzień; 160zł/tydzień
  • łódź wiosłowa trzyosobowa – 50zł/dzień; 160zł/tydzień
  • łódź wiosłowa z silnikiem elektrycznym  – 60zł/dzień; 270zł/tydzień
  • rower turystyczny damski i męski – 50zł/dzień; 150zł/tydzień
  • rower turystyczny młodzieżowy – 50zł/dzień; 150 zł/tydzień
  • fotelik na rower – 10zł/dzień; 30zł/tydzień

Sauna dostępna w domu Rybackim – opłata za zużytą energię elektryczną pieca wg. zużycia 2 zł/kw. 

Kaucja

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł od par i 1000 zł od grup. Zwracamy kaucje po wyjeździe gości . W przypadku wieczorów kawalerskich, panieńskich, organizacji imprez okolicznościowych zastrzegamy prawo zwrotu kaucji przelewem na wskazane konto do 7 dni.

Warunki pobytu i regulamin rezerwacji:

Zakwaterowanie w godz. 16:00-20:00, po 22:00 dopłata 50zł
Wykwaterowanie w godz. 8:00-10:00, możliwość przedłużenia pobytu: 1 godz./50 zł.

Rezerwacje na okres wakacyjny w terminie 24.06-30.08 –  tylko na okresy 7 lub 14  dniowe w systemie „od soboty do soboty”. Rezerwacje w innych terminach po osobistej konsultacji.

Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domu osobom trzecim. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż uzgodniona musi być poprzedzone zgodą właściciela lub rezydenta. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje przejęcie całej kaucji zwrotnej.

Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 2 dni roboczych

Dane do wpłaty zadatku:

Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o.

19-300 Ełk

ul. 11 Listopada 51A

48 1020 4724 0000 3602 0338 1506

Dane Osobowe
W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie www.jeziorowo.pl  Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych

Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku oznacza akceptację poniżej umieszczonego regulaminu wynajmu domów.

Regulamin wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego w Klusach 

Regulamin wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego w Klusach 

1. Goście przebywający w domkach proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 40% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić z góry przelewem w terminie 14 dni prze przyjazdem. 
3. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 1 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, adres, okres i miejsce pobytu oraz nr NIP firmy (jeżeli potrzebna jest faktura). Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli nastąpiło ono na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem. W tym przypadku istnieje możliwość przełożenia rezerwacji. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
5. Niezależna od Najemcy rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd, wcześniejsze opuszczenie domku czy niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
6. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i ich mienia. Wynajmujący nie ponosi za to odpowiedzialności. Goście powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, gospodarz zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi..
7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucję na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju pobytu (szczególnie dotyczy imprez zorganizowanych, zlotów, uroczystości). Kaucja zwracana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych. Termin ten jest czasem niezbędnym by móc dokonać szacunkowych wyliczeń strat, napraw czy zakupu nowych elementów wyposażenia
8. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.
9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja. W tym przypadku prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania.
10. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż uzgodniono w momencie rezerwacji musi być poprzedzone zgodą właściciela lub rezydenta. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje przejęcie całej kaucji zwrotnej.
11. Osoby odwiedzające Gości mogą  przebywać na terenie obiektu do godziny 2200. 
12. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Domy są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez obsługę. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domu . W przypadku stwierdzenia ewentualnych szkód należy ten fakt zgłosić obsłudze w ciągu pierwszej godziny pobytu.
14. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku. Przed opuszczeniem należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. W sytuacji zastania rażącego bałaganu kaucja nie zostanie zwrócona .
15. Doba pobytowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz. 10.00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł  za godzinę bądź zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami indywidualnymi.
16. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w domku i na terenie ośrodka. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
17. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
18. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie obsłudze w celu dokonania naprawy/wymiany.  
19. Zabrania się samodzielnych napraw i modernizacji instalacji oraz sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
20. W obiektach obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach 22.00 – 8.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 00.00 – 9.00
21. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
22. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Uruchomienie czujki dymu spowoduje interwencję stosownych służb, co wiązać się będzie z naliczeniem opłaty za ich przyjazd. Papierosy wolno palić tylko na zewnątrz budynku. Wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do popielniczek. 
23. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.
24. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
25. Osoby używające grill, ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
26. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel i podpałka we własnym zakresie.
27. Zabrania się odpalania fajerwerków, zimnych ogni, rac oraz innych materiałów wybuchowych i palnych bezpośrednio przy domkach. Możliwe jest to tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Gospodarza, którzy wskażą miejsce do tego przeznaczone. Niedostosowanie się do tego zakazu spowoduje naliczeniem kary w wysokości 1000 zł, a za wszelkie straty materialne obciążony zostanie wynajmujący. Sytuacja odnosi się zarówno do osób indywidualnych jak również organizatorów imprez zorganizowanych i przyjazdów grupowych.
28. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb .
29. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Śmieci należy wynosić do pojemników zbiorczych znajdujących się przy bramie wjazdowej. Przy wymeldowaniu prosimy by wszystkie nieczystości zostały wyniesione, a lodówki opróżnione z resztek spożywczych. 
30. Gospodarz zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości zakłócających  w jaskrawy sposób wypoczynek innym Gościom. W sytuacji rażącego naruszania regulaminu oraz interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy oraz naliczenie dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem policji.
31. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać  telefonicznie na numer 501148411
32. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami).
33. Jeśli przy wymeldowaniu okaże się, że domki wymagają większego sprzątania niż standardowe (niewyniesione torby ze śmieciami, sterty butelek, zabłocone podłogi oraz wykładziny, niepozmywane naczynia, brak ręczników zastrzegamy sobie prawo do pobrania dodatkowej zapłaty za sprzątanie 200 zł).
34. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami.
35. Korzystanie z sauny i balii ogrodowych wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i użytkowania. Za ewentualne oparzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania nie ponosimy odpowiedzialności.
36. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku i używania akcesoriów do tego przeznaczonych znajdujących się przy kominku. W razie braku jakiegokolwiek z akcesoriów prosimy o kontakt.
37. Zabrania się przenoszenia wyposażenia z domku do domku
38. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami).
39. Przebywanie zwierząt domowych na terenie dozwolone jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę w wysokości 30 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt należy uzgodnić z Gospodarzem.
40. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
41. Właściciel musi w pełni kontrolować swoje zwierzę. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Pies może poruszać się po ośrodku wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
42. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
43. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa jego właściciel
44. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Ełk.
45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Nie muszą Państwo przeglądać setek stron z ofertą domów na imprezę, wakacje czy weekend na Mazurach – to jest to! Zachęcamy do rezerwacji już dziś!

Firma

Całoroczne domy do wynajęcia, Mazury

Dogodna lokalizacja, liczne atrakcje i w pełni wyposażone komfortowe domy całoroczne na Mazurach – na weekend, wakacje z dziećmi, wieczór panieński lub kawalerski.

Zarezerwuj już dziś

tel.: 531 440 447 lub
tel.: 501 148 411
e-mail: [email protected]

Zapraszamy do kontaktu
codziennie od 8:00 do 22:00

Uwaga: rezerwacja musi zostać potwierdzona przez właścicieli. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia swojej rezerwacji, prosimy o kontakt.

ADRES

Klusy 2A

12-250 Klusy

woj. warmińsko-mazurskie

Zadzwoń

tel: 531 440 447
tel: 501 148 411

Całoroczne domy rekreacyjne na Mazurach.

Dogodna lokalizacja, liczne atrakcje i w pełni wyposażone komfortowe domy całoroczne na Mazurach – na weekend, wakacje z dziećmi, wieczór panieński lub kawalerski.

Adres

Klusy 2A, 12-250 Klusy

woj. warmińsko-mazurskie

tel: 531 440 447 lub 501 148 411

e-mail: [email protected]